/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

A strange part of town, dark street,
Flickering street lamp, covered with vines,
Creaking metal roof, exposed metal beams.
a needle piercing leather...

Elliott Evan

© 2024